Omgaan met de pers

Gerelateerde afbeelding

Wees menselijk. Meld het slechte nieuws snel en volledig. Leg uit hoe u het probleem gaat aanpakken. Vertel de waarheid. Wie zwijgt bekent schuld. ‘Geen commentaar’ is zo ongeveer het domste wat u kunt zeggen. Geef altijd de reden waarom u een vraag niet kunt beantwoorden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen kantoorruimte huren almere mensen nog niet ingelicht zijn, of dat u zelf de feiten nog niet kent. Als u het antwoord niet weet, geef dat dan toe en zeg dat u erachter zult proberen te komen. Zorg dat er een documentatiepakket klaarligt voor de pers met informatie en foto’s. Centralisatie van de informatiefunctie is belangrijk. Stel één woordvoerder aan. Wanneer er meerdere woordvoerders zijn, zorg dan voor een goede coördinatie kantoorruimte huren nijmegen met betrekking tot de verklaringen die afgelegd worden, om er zeker van te zijn dat iedereen ‘dezelfde taal spreekt’. Geef uw eigen personeel duidelijk instructie dat zij alle vragen door moeten spelen naar de aangewezen woordvoerder. Wijs een centrale plek aan die kan dienen als perscentrum waar de journalisten kunnen werken en van waaruit zij informatie kunnen vergaren.
Bron: D. ten Berge, De eerste 24 uur. Handboek voor crisismanagement. Tirion, Baarn, 1 989
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Samenvatting
Organisaties en managers opereren nooit in het luchtledige, maar altijd binnen een maatschappelijke omgeving. Een organisatie kan alleen blijven bestaan als zij producten of kantoorruimte huren amsterdam diensten aan de omgeving levert, welke die omgeving in zich op wil nemen. Zo hebben allerlei omgevingsfactoren hun invloed op organisaties. Bij deze omgevingsfactoren is een onderscheid te maken tussen partijen en situaties. Verschillende partijen en participanten leveren als belanghebbenden een bijdrage aan het voortbestaan van de organisatie. In ruil daarvoor willen zij een beloning. Er zijn omgevingsfactoren, waarop een individuele organisatie geen invloed kan uitoefenen; dit zijn de krachten en ontwikkelingen in de macro-omgeving. De macro-omgeving is in kaart te brengen via de volgende factoren: demografische, economische, technologische, sociaal-maatschappelijke, politieke, ecologische, markt-en bedrijfstakfactoren. Voorts zijn er enkele relevante trends in de omgeving die van invloed zijn, zoals internationalisering van markten, verkorting van kantoorruimte huren rotterdam levenscycli, strategische samenwerking en netwerkorganisaties duurzaam ondernemen, ‘unbundling’, ‘rebunding’ en industriële transformatie. Internationalisering van activiteiten heeft voor individuele organisaties tot gevolg dat zij opereren binnen verschillende nationale culturen. Nationale culturen hebben hun invloed zowel op het dagelijks functioneren als op de organisatiestructuur.

Corporate governance

Gerelateerde afbeelding
Corporale governance betreft de regeling van een aantal met elkaar samenhangende aspecten van leiding, toezicht, organisatie en positie van belanghebbenden die het beslissen over en bereiken van doelstellingen van in het bijzonder (grote) beursondernemingen bepalen. Ook de belangen van werknemers, consumenten, leveranciers, regio en milieu worden hierbij erkend als relevante aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden in de bepaling en uitvoering van het beleid van een onderneming. Medezeggenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierbij vanuit een breed en kantoorruimte huren almere gedifferentieerd belang srakeholders·model van een onderneming in het zogenaamde ‘stakeholders-model’ uitdrukkelijk inbegrepen. De aandacht voor ‘corporale governance’ dient te bevorderen dat toezichthoudende organen zodanig functioneren dat zij de belangen van de verschillende ‘stakeholders’ dienen, waarbij deze toezichthoudende organen zoveel mogelijk ook vrij kunnen beschikken over informatie die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun kantoorruimte huren nijmegen functie. Als in het kader van ‘corpora te governance’ wordt gelet op rechten en plichten van beschermingsconsrrucries aandeelhouders, de beschermingsconstructies, de transparantie van de corporate governance en de bestuursstructuur, dan scoort Nederland in vergelijkend onderzoek slecht in een selectie van zes Europese landen. In dit onderzoek waren de grote Nederlandse kantoorruimte huren amsterdam beursfondsen uit de AEX-index betrokken. Het Verenigd Koninkrijk komt als het beste uit de bus. Zweden en Frankrijk delen de tweede plaats. Dan volgen België, Duitsland en hekkensluiter Nederland. De laatste plaats heeft ons land te danken aan de opeenstapeling bij veel AEX-fondsen van constructies die ‘één aandeel, één srem’ het principe van ‘één aandeel, één stem’ doorbreken en aan het grote aantal bescherbeschermingsconsrrucries mingsconstructies waardoor overnames sterk worden bemoeilijkt. EU-Richtlijn Naar verwachting kantoorruimte huren rotterdam zal de dertiende EU-Richtlijn inzake overnamebiedingen hier niet
veel in veranderen. Deze Richtlijn heeft namelijk geen gevolgen voor het Nederlandse zogenaamde structuurregime, prioriteitsaandelen en certificaten.