Het Igbo-volk

Gerelateerde afbeelding

In het verleden werden de meeste goden niet beschouwd als almachtig, maar eerder als wezens met supervermogens, zoals het vermogen om levende wezens te ontwerpen en te creëren, om hun eigen lichaam
te transformeren, om de wereld om hen heen en het weer naar hun hand te zetten, om gedachten te lezen en op afstand te communiceren, om zich met zeer hoge snelheid te verplaatsen en natuurlijk om niet dood te gaan en eindeloos door te leven. Mensen zijn nu druk bezig zich al die vermogens eigen kantoorruimte huren nijmegen te maken, plus nog wat extra’s hier en daar. Bepaalde vermogens die duizenden jaren lang als goddelijk werden beschouwd, zijn tegenwoordig zo doodgewoon dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. De gemiddelde mens reist en communiceert nu makkelijker en over grotere afstanden dan de Griekse, hindoeïstische of Afrikaanse goden van weleer. Het Igbo-volk in Nigeria gelooft bijvoorbeeld dat de schepper Chukwu in eerste instantie van plan was om mensen onsterfelijk te maken. Hij stuurde een hond naar de mensen met de boodschap dat ze overledenen met as moesten bestuiven en dat het lichaam dan weer tot leven zou komen. Helaas werd de hond moe en treuzelde hij onderweg nogal. De ongeduldige Chukwu stuurde toen een schaap en vertelde het beest dat ze haast moest maken met deze belangrijke boodschap. Jammer genoeg was het schaap zo buiten adem toen ze aankwam dat ze de kantoorruimte huren rotterdam instructies verhaspelde en de mensen vertelde dat ze hun doden moesten begraven, waarmee de dood permanent werd. En dat is waarom wij mensen tot de dag van vandaag moeten sterven. Had Chukwu nu maar een Twitteraccount gehad in plaats van zijn boodschap te moeten doorgeven via slome honden of domme schapen! In de eerste boerengemeenschappen hadden veel religies verbazend weinig interesse voor metafysische vraagstukken en het leven na de dood. Ze richtten zich vooral op de bijzonder aardse vraag hoe de landbouwopbrengst vergroot kon worden. In het Oude Testament rept God letterlijk nooit van beloningen of straffen in het hiernamaals. Wat hij tegen het volk van Israël zegt, is: ‘Zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede [ …] zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd [ … ] opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *