Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

In hoofdstuk 8 is de besturing van bedrijfsprocessen behandeld. In eerste instantie is gekeken naar de verschillende bedrijfsprocessen die zich voordoen in organisaties. Vervolgens is stilgestaan bij de wijze waarop de bedrijfsprocessen worden beheerst. Als laatste is een aantal beheersingsmethoden kantoorruimte huren almere behandeld die kunnen worden toegepast bij het besturen van bedrijfsprocessen. In dit hoofdstuk trekken we deze lijn verder door. Nadat inzicht is ontstaan in de verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie en in de besturing daarvan, dient te worden nagegaan hoe al die activiteiten nu het best kunnen worden georganiseerd. Bij de uitvoering en besturing van de bedrijfsprocessen moet een hoge mate van doelmatigheid en doelgerichtheid worden gerealiseerd.
Enerzijds zal bij het organiseren van activiteiten rekening gehouden moeten worden met de externe afstemming van de organisatie. Deze externe afstemming krijgt gestalte door het strategisch management dat we in hoofdstuk 2 behandeld hebben. Door middel van strategisch management worden de doelstellingen van de organisatie bepaald en de wegen vastgesteld waarlangs kantoorruimte huren amsterdam deze gehaald dienen te worden. Bij het organiseren moet anderzijds gelet worden op de interne afstemming tussen individuele werknemers, machines en andere hulpmiddelen. Deze dienen onderling op elkaar afgestemd te worden.1 Hierbij gaat het vooral om zaken als het op gang brengen van processen en het sturen van de dagelijkse werkzaamheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *