Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Bij een meerhoofdige directie of raad van bestuur is er een taakverde- meerhoofdige directie ling, zoals algemene zaken (algemeen directeur), financiële zaken (financieel directeur) en commerciële zaken (commercieel directeur). Het voordeel van deze bestuursvorm is dat er een onderlinge aanvulling en correctie plaats kan hebben, er minder kans bestaat op overbelasting en op verbreking van de continuïteit en dat een bredere kennis en ervaring aanwezig is. Een nadeel kan zijn dat een trage besluitvorming plaatsvindt en dat kantoorruimte huren almere er grote meningsverschillen kunnen ontstaan tussen de directieleden.
Met betrekking tot de besluitvorming is een collegiaal bestuur of een ententestructuur mogelijk. Bij een collegiaal bestuur vindt besluitvorming door consensus plaats. collegiaal bestuur Overeenstemming tussen de verschillende directieleden of leden van de raad van bestuur is hierbij noodzakelijk. Binnen collegiaal bestuur is dus sprake van een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. De leden binnen
Tweehoofdig leiderschap biedt organisaties meer mogelijkheden In de managementliteratuur bestaat de laatste jaren een belangstelling voor het dualistische karakter van veel organisaties. Ter verklaring daarvan wordt teruggegrepen op de oosterse filosofie en de tao met yang en yin-principes, die in het westen worden omgezet tot begrippen als hard-zacht, mannelijk-vrouwelijk en tot de twee hersenhelften van de mens. Gesuggereerd wordt dat deze twee tegengestelde elementen binnen een organisatie te verenigen zijn tot één superieur geheel, dat meer is dan de som der delen. Het feit dat de mens bestaat uit twee onverenigbare actieve principes, die prachtig op elkaar aansluiten maar die elkaar ook wederzijds uitsluiten, is in het westen geen nieuw gegeven. Dit betekent dat organisaties erop berekend kantoorruimte huren amsterdam moeten zijn dat medewerkers op twee totaal verschillende manieren aangesproken kunnen worden als de organisatie prijs stelt op een maximum aan prestaties, motivatie en creativiteit. De geschiedenis laat zien dat zulke ‘complete’ organisaties inderdaad hebben bestaan en dat ze enkele overeenkomsten hadden qua managementvorm en stijl van leiding geven. De meest opvallende van deze overeenkomsten is het feit dat zulke organisaties een vorm van tweehoofdig management kennen: hetzij gelijktijdig, hetzij opeenvolgend, hetzij op verschillende niveaus binnen een organisatie, waarbinnen die twee onverenigbare maar complementaire principes worden belichaamd. Vrijwel iedereen in de organisatie krijgt daardoor de kans zich volledig te ontplooien en waar te maken. De ene manager is bijvoorbeeld het emotionele, creatieve type, de ander het traditionele, behoudende en beheersmatige type. De traditionele manager aanvaardt de organisatie zoals die is en tracht die zo goed mogelijk te beheren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *