De organisatieleiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onder management wordt de organisatieleiding verstaan die tot taak heeft de organisatie te besturen. In een organisatie zijn verschillende managementniveaus aanwezig, die specifieke taken hebben met betrekking tot het besturen van een organisatie. Deze taken kunnen beleidsformulerend en/of beleidsuitvoerend van aard zijn. De tijd van managers wordt grotendeels besteed aan het communiceren met de organisatieleden en mensen buiten de organisatie. Bij het leiding geven kan de manager gebruik maken van macht. Belangrijke facetten aan macht zijn de machtsbronnen en de machtsrelaties. Uit de manier waarop en de houding waarmee een manager leiding geeft aan zijn medewerkers blijkt de leiderschapsstijl.
Aan de volgende theorieën met betrekking tot leiderschapsstijlen is aandacht besteed: leiderschapsindeling op basis van inspraak en beslissingsbevoegdheid van de medewerker, theorie x en theorie v, het leiderschapsdiagram, het driedimensionele model van leiderschapsstijlen, situationeel leiderschap, de situatieafhankelijke leiderschapsstijl, transformationeel leiderschap en zeltleiderschap. Elke theorie bekijkt leiding op een andere manier. Bovendien kantoorruimte huren almere bestudeert elke theorie met betrekking tot leiderschapsstijl bepaalde facetten aan leiding geven, waardoor er geen integrale theorie bestaat met betrekking tot leiding geven. Het persoonlijk functioneren wordt sterk bepaald door de wisselwerking van het werk en het privé-leven van de manager. De belangrijkste oorzaak van het optreden van overbelasting is stress. Er is een onderscheid gemaakt tussen stress als toestand en stress als een proces. Tevens is ter sprake gekomen hoe stress voorkomen of gereduceerd kan worden. Een manager dient over een veelheid aan persoonlijke vaardigheden te beschikken. Aandacht is besteed aan intuïtie, creativiteit en ondernemerschap. De laatste jaren staan ethische aspecten van het ondernemen en het kantoorruimte huren amsterdam managen steeds meer in de belangstelling. Veel organisaties kennen doelstellingen, waarbij ze zich hebben laten leiden door ethische motieven en waardoor ze zich duidelijk profileren ten opzichte van hun omgeving.
Bij het communiceren van een manager wordt een aantal informatierollen onderscheiden: de antennerol, de rol van informatieverspreider en spreekbuis. De informatiebehoefte van de manager wordt bepaald door de soort managementfunctie, het managementniveau en de persoonlijke managementstijl. De informatievoorziening in een organisatie is geen doel op zichzelf, maar is een afgeleide van de doelen waaraan de organisatie werkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *