Selecteren van een opvolger

Gerelateerde afbeelding

Selecteren van een opvolger Bij het selecteren van een opvolger speelt de vraag of gezocht moet worden binnen en/of buiten de organisatie. De besluitvorming over dit vraagstuk dient in het verlengde te liggen van de behoefte van de organisatie in de toekomst. In werkelijkheid wordt de keuze in zekere mate ook bepaald door eigenbelang. Bepaalde functionarissen proberen door lobbyen de beslissing te beïnvloeden of zijn zelfuit op de vrijgekomen functie. Het sluiten van compromissen, het binnen de perken houden van conflicten en het in stand houden van een informeel netwerk is hun voornaamste zorg. In een aantal gevallen is het, gezien de verhoudingen binnen de organisatie, gunstiger om iemand uit de eigen gelederen te kiezen. Zo eigen gelederen iemand zal minder snel de organisatiestructuur ontwrichten dan iemand die van buiten komt. Ook zal hij waarschijnlijk niet overgaan tot het benoemen van nieuwe personen op bestaande managementfuncties en evenmin is het waarschijnlijk dat hij het ingeslagen beleid van de organisatie verandert. De keuze voor iemand van buiten de organisatie wordt meestal ingegeven door het feit dat de organisatie een koerswijziging behoeft. Deze koerswijziging kan bijvoorbeeld kantoorruimte huren rotterdam te maken hebben met een noodzakelijke aanpassing aan nieuwe omstandigheden in de omgeving van de organisatie. Een andere reden kan zijn dat het met de organisatie niet goed gaat en dat daardoor de druk van belanghebbenden (bijvoorbeeld de aandeelhouders en de banken) groot is om iemand van buitenaf te kiezen.
216
kennis
kennismedewerker
Deel b 1 Mensen en organisatie
Het overnemen van de werkzaamheden Een opvolger kan een situatie van veranderingen en onduidelijkheden met zich meebrengen. Verantwoordelijkheden komen anders te liggen en in de structuur kunnen wijzigingen worden aangebracht. Zo’n situatie vergt veel van de mensen die in de organisatie werkzaam zijn. Binnen de organisatie onstaat bijvoorbeeld een crisisgevoel. Er ontstaat een situatie waarin het verleden wordt geromantiseerd en de realiteit niet wordt aanvaard. Mensen zijn bang voor het nieuwe en houden daardoor vast aan het vertrouwde. Dit alles kan een opvolger tegenwerken. In deze situatie is behoefte aan een krachtig leiderschap. Dan heeft de opvolger nog ruimte nodig om een nieuwe weg in te kunnen slaan. Na verloop van tijd, wanneer men gewend is aan zijn gedrag, zal deze ruimte beperkter worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *