Overnameprijzen en prijsvorming

Gerelateerde afbeelding

Ondernemingen willen namelijk het risico minimaliseren dat een concurrent een kans ziet die zij niet hebben gezien. Het spreekt voor zich dat het mogelijk is dat de marktleider zich vergist, waardoor de andere concurrenten ook het verkeerde pad inslaan. Synergie wordt ook door veel ondernemingen genoemd als motief voor een fusie of overname. Met synergie wordt bedoeld dat organisaties elkaar aanvullen of versterken doordat bijvoorbeeld deskundigheid wordt gebundeld of doordat er schaalvoordelen ontstaan door samenvoeging van activiteiten (ofwel het i + i = 3 effect). Behalve zakelijke motieven spelen ook persoonlijke belangen een rol T Advertentie Compaq/Digital
bij een fusie of overname. Zo zou een grotere onderneming het management vaak een hoger prestige bieden met bijbehorend inkomen. De kans om als grote onderneming zelf overgenomen te worden wordt natuurlijk ook kleiner.
Met het stijgen van het aantal fusies zijn de prijzen ook gestegen. Ofschoon het grootste gedeelte flexplek utrecht van de overnameprijzen niet wordt gepu- overnameprijzen bliceerd, liggen deze tussen de vijftien en vijfentwintig keer de winst. Indien er bij overname verliezen bestaan wordt er gekeken naar toekomstige winsten. 18 Of de overnameprijzen de koop rechtvaardigen is evenwel de vraag. Vaak zijn de prijzen die worden betaald een kwestie van wat men, gelet op de marktontwikkelingen en branche-ervaringen, gewend is. Voor een bedrijf met normale balansverhoudingen, een goede return return on investment on investment (Ro1), een groot strategisch belang en goed te kwantificeren substantiĆ«le synergievoordelen kan een overnameprijs van twintig maal de nettowinst verantwoord zijn. ‘9 De prijs is vaak afhankelijk van de wijze waarop de overname tot stand komt. Zo zijn grote overnames nog wel eens het resultaat van een heftige biedstrijd tussen verschillende ondernemingen. Kleinere overnames biedstrijd verlopen vaak meer in stilte en er is meer tijd om te onderhandelen over verschillende zaken. Een schaarste aan overnamekandidaten speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol voor een vast te stellen overnameprijs. Zo is er in enkele branches een schaarste ontstaan aan overnamekandidaten en zien we de prijzen steeds hoger worden en de gemiddelde bedrijfsomvang steeds groter. In de praktijk blijkt dat een overnameprijs die hoger is dan tien keer de jaarwinst, alleen wordt gerechtvaardigd door overnamekandidaten met zeer gunstige winstvooruitzichten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *