De ontwikkeling van succesvolle producten

Gerelateerde afbeelding

Zo snel mogelijk de middelen terugverdienen vanuit de markt Dit is alleen mogelijk indien middelen zijn aangewend voor de ontwikkeling van succesvolle producten.
B Inventiever zijn dan de concurrentie (competitive innovation) Bij deze tweede methode om de strategie intent te realiseren gaat het erom het vermogen te ontwikkelen om vanuit een andere invalshoek te kijken naar producten, markten, concurrentie en de aanwending van middelen. De marktleiders zullen moeten worden uitgedaagd door ondernemingen die het ondernemerschap op een andere manier inhoud weten te geven. De manier om de concurrentie voor te blijven is het scheppen van de ene business na de andere (competitive space), en dit sneller en intensiever doen dan de concurrentie. Hiervoor is het van groot belang diepgaand inzicht te hebben in de behoeften en levensstijlen van de kopers van vandaag en morgen. Voor het op de markt zetten van innovatieve producten is het onvoldoende om alleen te luisteren naar wensen van de afnemers. Immers enkele de-T Figuur 2.31 Bij de Van Geel Groep wordt het profiel van een aan te kopen bedrijf op dat van de eigen onderneming gelegd. Snel wordt zo zichtbaar ofd e twee bij elkaar passen. Decennia geleden was er ook geen behoefte aan cd-spelers, walkmans enzovoort. Het gaat erom de consumenten daarheen te leiden waar ze naar toe willen, voordat ze zich dat zelf vergaderruimte haarlem realiseren. Duidelijk is dat traditioneel marktonderzoek hiertoe tekort schiet. Alleen ondernemingen die erin slagen werkelijk nieuwe markten te scheppen en deze te domineren zullen succesvol zijn.
C De onderneming niet zien als een portfolio van product/markt-combinaties maar als een portfolio van core competences, die moeten worden uitgebouwd De derde methode om het strategie intent te realiseren is door de onderneming te beschouwen als een optelsom van care competences. Hieronder wordt verstaan een collectief leerproces, met als doel verschillende productievaardigheden te coƶrdineren en productiemogelijkheden te integreren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *