Partijen

Gerelateerde afbeelding

De omgeving van een organisaties bestaat uit verschillende partijen en omgevingsfactoren. Partijen beïnvloeden organisaties, maar zijn ook zelfbeïnvloedbaar. Omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden. De belangrijkste partijen, waarmee een organisatie geconfronteerd wordt, zijn: afnemers, leveranciers, concurrentie, vermogenverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en media. Vervolgens zijn de belangrijkste omgevingsfactoren aan de orde geweest. Met betrekking tot de factor milieu is stilgestaan bij het Nationaal Milieubeleidsplan en de milieuzorg binnen organisaties. Technologische ontwikkelingen vormen vaak een motor van de economie. Van belang daarbij is de ontwikkeling van de informatietechnologie en de invloed daarvan op verschillende aspecten van het functioneren van organisaties. Veranderingen in de omvang, samenstelling en flexplek utrecht groei van de Nederlandse bevolking zijn demografische factoren waar organisaties de komende jaren sterk rekening mee zullen moeten houden. Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van organisaties. Hierbij spelen naast nationale ook internationale factoren een rol. Aandacht is besteed aan het nieuw gesloten GATT-akkoord. De overheid heeft vanuit haar politieke verantwoordelijkheid de taak het economisch leven te sturen. Vanwege de Europese integratie echter komt steeds meer politieke macht en verantwoordelijkheid buiten onze nationale grens te liggen. Ten slotte is stilgestaan bij een viertal wereldscenario’s, die opgesteld zijn door het Centraal Planbureau. Tevens zijn de scenario’s vertaald naar mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
45

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *